Markazning o‘zi 2018-2020-yillarga mo‘ljallangan davlat korxonalarini o‘zgartirish dasturining loyihaviy ofisi vazifasini bajaruvchi Loyihani boshqaruv bo‘yicha milliy agentlikka topshiriladi.